VÝCVIK PILOTOV VRTUĽNÍKOV V KOŠICIACH VSTUPUJE DO 4. SEZÓNY

VÝCVIK PILOTOV VRTUĽNÍKOV V KOŠICIACH VSTUPUJE DO 4. SEZÓNY

10/30/2020

Výcvikové stredisko pre pilotov vrtuľníkov Slovak Training Academy /ďalej len STA/ má za sebou prvé 3 úspešné roky svojej činnosti. Na  medzinárodnom letisku v Košiciach sa spoločnosť etablovala presne 30.októbra 2017. Veľkolepý otvárací ceremoniál vtedy odštartoval novú éru leteckého výcviku v metropole východu a do regiónu priniesol miliónové investície a vytvoril stovky pracovných miest.

STA je jediná civilná firma v Európe, ktorá má vo svoje leteckej flotile vrtuľníky typu UH-60 Black Hawk. A nie jeden, ale hneď štyri. Tieto stroje slúžia nielen pre potreby pilotného výcviku, ale tiež pre školenia mechanikov. V hangári Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach majú študenti STA, ale aj radoví študenti Leteckej fakulty vrátane adeptov na pilotov a mechanikov Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky možnosť zoznámiť sa s technickými detailmi legendárneho amerického vrtuľníka. „Naša spoločnosť a naši subdodávatelia od príchodu do Košíc zamestnali vyše 300 ľudí. Náš prínos pre región však nie je len ekonomický. Vďaka spolupráci s Leteckou fakultou ožila tradícia leteckého výcviku v Košiciach, ktorá tu má bohatú históriu,“ konštatuje výkonný riaditeľ STA Lukáš Halás.  Súkromná letecká akadémia už v univerzitnom areáli zrekonštruovala viacero budov, ktoré dostali nielen nový šat, ale tiež technické zázemie, vrátane spomínaného hangáru s vrtuľníkom či simulátorov letu. Vznik a pôsobenie spoločnosti Slovak Training Academy na letisku v Košiciach znamenal nielen začiatok strategického partnerstva pre Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, ale bol zároveň aj významným historickým medzníkom v schopnosti poskytovať naším študentom plnohodnotný praktický letecký výcvik ako dôležitú súčasť prípravy nových leteckých špecialistov. Tri roky vzájomnej spolupráce plne potvrdili vzájomnú výhodnosť tohto partnerstva založeného na vzájomnej podpore nielen v oblasti každodennej praktickej odbornej prípravy našich študentov a pedagógov, ale i výraznej pomoci zo strany STA v skvalitňovaní učebno-výcvikovej základne našej fakulty. Aj vďaka tomuto partnerstvu dokáže Letecká fakulta TU v Košiciach vytvárať podmienky pre štúdium v atraktívnych študijných programoch plne uplatniteľných v celoeurópskom leteckom priestore.“ hodnotí pôsobenie a vzájomnú spoluprácu s STA dekan Leteckej fakulty Stanislav Szabo.

Celkovo má STA v Košiciach vo svojej flotile 20 vrtuľníkov – od ľahkých typov ako sú MD-530 až po ťažké pechotné vrtuľníky UH-60 BlackHawk. Tento typ pôvodne amerického vojenského vrtuľníka je výkladnou skriňou Akadémie. BlackHawky v letke STA prešli odzbrojením a generálnou opravou a teraz slúžia výhradne na civilné účely a účely výcviku. Spoločnosť od príchodu do Košíc navyše deklaruje, že je ochotná pomáhať štátu a samospráve pri mimoriadnych situáciách, akými sú napríklad živelné pohromy a vie kedykoľvek nasadiť svoju leteckú techniku na pomoc obyvateľom v núdzi„Chceme a vieme pomôcť, ak je to potrebné. Záleží nám pritom na obyvateľoch regiónu, v ktorom pôsobíme. Pri nedávnych povodniach sme napríklad Ministerstvu životného prostredia a predstaviteľom Krajského krízového štábu ponúkli a následne zrealizovali letecký monitoring zaplavených území v povodí rieky Hornád. Podobnú spoluprácu si vieme predstaviť aj v budúcnosti,“ dodáva výkonný riaditeľ STA Lukáš Halás.

Pilotným výcvikom a školeniami na mechanika prešli od otvorenia Akadémie desiatky slovenských i zahraničných absolventov. Záujem o kurzy je mimoriadne veľký, najmä z členských krajín Severoatlantickej aliancie. Priestor pre rast ďalší spoločnosti dáva aj úspešná spolupráca s medzinárodným letiskom v Košiciach, ktoré je pre STA dôležitým obchodným partnerom.  „Prevádzku Slovak Training Academy vnímame pozitívne už od jej vzniku. Chcel by som vyzdvihnúť profesionalitu a vysokú odbornosť tejto spoločnosti. Sídlo Slovak Training Academy v Košiciach jednoznačne upevňuje postavenie Košíc a letiska Košice na leteckej mape nielen Európy ale aj sveta,“ uzatvára zástupca výkonného riaditeľa Medzinárodného letiska v Košiciach Tomáš Jančuš.

Ďalšie skvelé články