VRTUĽNÍKY SA VRÁTIA NA OBLOHU, „ČIERNE JASTRABY“ VŠAK BUDÚ V NOCI ODPOČÍVAŤ

VRTUĽNÍKY SA VRÁTIA NA OBLOHU, „ČIERNE JASTRABY“ VŠAK BUDÚ V NOCI ODPOČÍVAŤ

05/24/2021

Spoločnosť Slovak Training Academy bude aj v najbližších týždňoch pokračovať vo vykonávaní profesionálnej a odbornej činnosti – výchove a výcviku nových pilotov vrtuľníkov. Aktuálna fáza pilotného kurzu počíta aj s nočnými preletmi do 24. hodiny, avšak iba na menších strojoch typu Schweizer a MD-530, ktoré nie sú tak hlučné ako vrtuľníky typu UH-60 Black Hawk.

„Už začiatkom minulého mesiaca sme avizovali, že na našich „Čiernych jastraboch“ počas mesiacov jún, júl a august v noci cvičiť nebudeme. Vychádzame tak v ústrety obyvateľom lokalít v blízkosti Medzinárodného letiska v Košiciach, ktorí sa na nočné cvičenia sťažovali najmä v lete, kedy majú v noci pootvárané okná,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti STA Dominik Varga.

Letecká akadémia STA aktuálne prostredníctvom certifikovanej spoločnosti ukončila merania hluku, ktoré boli realizované počas jarných mesiacov v čase vysokej intenzity výcviku, a to tak počas dňa, ako aj v noci. „Štúdiu predložíme dotknutým štátnym orgánom na posúdenie a veríme, že nám pomôže zobjektivizovať tému hlukovej záťaže na obyvateľstvo. Zároveň nám presnejšie ukáže aké možnosti má naša spoločnosti pri hľadaní nových leteckých koridorov tak, aby sme ľudom vyšli čo najviac v ústrety,“ doplnil Dominik Varga.

Spoločnosť Slovak Training Academy už v minulosti prijala viaceré opatrenia, ktoré prispeli k riešeniu problematiky hlukovej záťaže. Inštruktori lietajú vyššie ako je predpísaná letová výška, vrtuľníky často menia trasy tak, aby hlukom nezaťažovali kontinuálne obyvateľov dotknutých lokalít. Počas jarných mesiacov spoločnosť odklonila letové trasy od Chráneného vtáčieho územia na Zemplíne a od hniezdiska Orla kráľovského. Zároveň sa začali rokovania o možnostiach rozšírenia spolupráce s letiskami v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Týmto krokom chce spoločnosť rozptýliť výcvik na väčšom území tak, aby predchádzala možným sťažnostiam od obyvateľov.

„Verejnosť môžeme ubezpečiť, že výcvik pilotov uskutočňujeme v súlade s právnymi predpismi SR ako aj v súlade s platnou európskou leteckou legislatívou. Kvalifikovaný výcvik pilotov vrtuľníkov je našou prioritnou činnosťou a aj vďaka tomu zamestnávame v regióne Košíc a okolia stovky ľudí. Naša spoločnosť sa správa zodpovedne k obyvateľom regiónu v ktorom pôsobí, preto sa pravidelne stretávame a diskutujeme so zástupcami mesta Košice ako aj s ďalšími predstaviteľmi regionálnych samospráv,“ uviedol Dominik Varga.

Slovak Training Academy je generálnym partnerom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a pokračovateľom bohatej tradície leteckého výcviku v regióne.  Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Heli Company sa podieľa aj na výcviku pilotov pre potreby Vzdušných síl.

Ďalšie skvelé články