SLOVAK TRAINING ACADEMY PLÁNUJE DO 20. MÁJA 2021 UKONČIŤ NOČNÝ VÝCVIK PILOTOV NA VRTUĽNÍKOCH TYPU UH-60 BLACK HAWK

SLOVAK TRAINING ACADEMY PLÁNUJE DO 20. MÁJA 2021 UKONČIŤ NOČNÝ VÝCVIK PILOTOV NA VRTUĽNÍKOCH TYPU UH-60 BLACK HAWK

05/18/2021

Spoločnosť Slovak Training Academy plánuje do 20. mája 2021 ukončiť nočný výcvik pilotov na vrtuľníkoch typu UH-60 Black Hawk. Vzhľadom na skúsenosti z uplynulých rokov sme intenzitu nočného výcviku zvýšili práve počas jarných mesiacov tak, aby sa nočné prelety nemuseli realizovať v lete.

Výcvikové stredisko STA týmto rozhodnutím vychádza v ústrety obyvateľom dotknutých lokalít a zaväzuje sa, že v mesiacoch jún, júl a august tohto roku nebude po zotmení cvičiť pilotov na vrtuľníkoch typu UH-60 Black Hawk. Letecká akadémia týmto spôsobom reaguje na požiadavku verejnosti ako aj predstaviteľov mesta Košice a ďalších samospráv aby sa intenzívny nočný výcvik nerealizoval v letných mesiacov, kedy sú noci kratšie a z dôvodu tepla majú ľudia pootvárané okná

„Sme presvedčení, že takáto forma ústupku a prejavu spoločenskej zodpovednosti zo strany našej spoločnosti, pomôže zmierniť následky našej činnosti na obyvateľov obcí a mestských častí v blízkosti Medzinárodného letiska v Košiciach. Veríme, že ľudia tento krok privítajú a spoločne prežijeme pokojné a ničím nerušené leto,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti STA Dominik Varga.

Spoločnosť STA sa zároveň obyvateľom dotknutých lokalít ospravedlňuje za dočasný diskomfort spôsobený nočným výcvikom. Náš profesionálny tím pilotov a inštruktorov robí všetko preto aby sa výcvik ukončil v uvedenom termíne avšak s dôrazom na bezpečnosť letovej prevádzky.

Verejnosť môžeme ubezpečiť, že výcvik pilotov uskutočňujeme v súlade s právnymi predpismi SR ako aj v súlade s platnou európskou leteckou legislatívou. Rovnako dodržiavame prísne protipandemické opatrenia a naša činnosť bola aj v čase tzv. „lockdownu“ riadne schválená regionálnym hygienikom. Kvalifikovaný výcvik pilotov vrtuľníkov je našou prioritnou činnosťou a aj vďaka tomu zamestnávame v regióne Košíc a okolia stovky ľudí. Naša spoločnosť sa správa zodpovedne k obyvateľom regiónu v ktorom pôsobí, preto sa pravidelne stretávame a diskutujeme so zástupcami mesta Košice ako aj s ďalšími predstaviteľmi regionálnych samospráv. Rovnako sme ešte v minulom roku prijali viacero opatrení, ktoré pomohli zmierniť následky našej výcvikovej činnosti. Naši piloti lietajú vyššie ako stanovuje norma, zmenili sme trasy letov a prestali sme lietať na hlučnom vrtuľníku Mi-17. Účinnosť a prospešnosť týchto opatrení opakovane potvrdili starostovia dotknutých MČ Pereš a Barca . Naša spoločnosť sa výraznou mierou podieľa aj na výchove nových pilotov pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nočný výcvik predstavuje neoddeliteľnú a špecifickú súčasť prípravy pilotov a je jednou z najnáročnejších úloh, ktoré náš profesionálny tím inštruktorov vykonáva.

Ďalšie skvelé články