KRÍZA DECIMUJE LETECKÝ PRIEMYSEL, V KOŠICIACH PRITOM DO VÝCVIKU PILOTOV INVESTOVALI DESIATKY MILIÓNOV EUR

KRÍZA DECIMUJE LETECKÝ PRIEMYSEL, V KOŠICIACH PRITOM DO VÝCVIKU PILOTOV INVESTOVALI DESIATKY MILIÓNOV EUR

03/20/2021

Straty leteckého priemyslu dosiahli v uplynulom roku celosvetovo podľa údajov Medzinárodnej asociácie leteckej dopravy (IATA) takmer 100 miliárd eur. Objem prepravených cestujúcich sa medziročne znížil o 65 %. Potreba výchovy nových pilotov však neklesá. Podľa odhadov chýbalo globálne pred krízou takmer 30 tisíc pilotov lietadiel a vrtuľníkov.

Kríza zasiahla takmer všetky letecké odvetvia. Výcvikové stredisko Slovak Training Academy/STA/ však aj napriek tomu zaznamenáva veľký záujem o kurzy pre pilotov vrtuľníkov.  Letecká škola pôsobí na medzinárodnom letisku v Košiciach od októbra 2017. O umiestnení leteckej akadémie rozhodovala nielen existencia letiska, ale aj bohatá, takmer 70-ročná tradícia vojenského leteckého výcviku v tomto regióne. STA sa stala generálnym partnerom Leteckej fakulty a od začiatku svojho pôsobenia investuje do budovania nielen vlastnej, ale aj univerzitnej infraštruktúry. „Hlavne vďaka tejto pomoci sa podarilo zrealizovať najväčší rozsah modernizácie učebne výcvikovej základne fakulty od jej vzniku v roku 2005. Zrekonštruované špecializované učebne, laboratória, ale i hangár pre praktický letecký výcvik pozemného leteckého personálu sú najlepším dôkazom prínosov tohto partnerstva pre zvýšenie kvality poskytovaného vzdelania všetkým študentom našej fakulty,“ konštatuje dekan Leteckej fakulty Stanislav Szabo.

Spoločnosť od svojho vzniku preinvestovala v Košiciach vyše 50 miliónov eur. Väčšina nákladov bola spojená s nákupom leteckej techniky, rekonštrukciou budov a výstavbou centra leteckých simulátorov. „Vidíme v tom istú symboliku, že dnes sedíme v budovách, ktoré ešte v minulosti využívala slávna letecká akrobatická skupina Bielych Albatrosov. Vynaložili sme nemalé úsilie a veľké finančné prostriedky, aby sme zdevastovaný areál zrekonštruovali  a zmodernizovali,“hovorí konateľ spoločnosti STA Lukáš Halás. Na projekte leteckej akadémie pracuje vyše 300 vysokokvalifikovaných zamestnancov. Väčšina z nich má vysokoškolský titul a musia ovládať anglický jazyk. „Zamestnávame prakticky všetky profesie z odboru letectva. Pilotov, mechanikov, inžinierov. Na trhu práce je však akútny nedostatok kvalifikovaných inštruktorov. Uprednostňujeme uchádzačov o zamestnanie zo Slovenska, niekedy si však musíme pomôcť aj kapacitami zo zahraničia,“ dopĺňa Halás. Spoločnosť má k dispozícii flotilu 20 vrtuľníkov, vrátane štyroch amerických helikoptér UH-60 BlackHawk v civilnej verzii.  Iba v minulom roku nalietali na menších typoch helikoptér S300 a MD500 viac ako sedem tisíc letových hodín. Na „čiernych jastraboch“ to bolo približne tri tisíc letových hodín. Okrem zahraničných pilotov vychováva aj pilotov pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dcérska spoločnosť STA – Heli Company realizovala za uplynulých 15 rokov približne 200 výcvikových programov pre Ministerstvo obrany SR.

„Sme radi, že sa môžeme podieľať na tak náročnom procese, akým je výchova novej generácie pilotov. Vo všeobecnosti platí, že pilotov vrtuľníkov, ale aj lietadiel je vo svete nedostatok, a to aj napriek súčasnej kríze v leteckom odvetví. Máme ambíciu stať sa špičkovým, ak nie najlepším výcvikovým strediskom na svete,“ dodáva Halás. Prítomnosť súkromného strediska v regióne a spolupráca s Leteckou fakultou sa odrazila aj na zvýšenom záujme o štúdium leteckých odborov. „Doterajšia viac ako štvorročná vzájomne výhodná spolupráca nás nielen teší, ale zároveň povzbudzuje a zaväzuje k jej ďalšiemu rozvoju. Možnosti a oblasti spolupráce sa výrazne rozšírili aj vďaka úspešnému rastu spoločnosti STA a rozširovaniu spektra jej činnosti nielen v oblasti praktického vrtuľníkového leteckého výcviku ale i pozemného personálu a v oblasti tzv. pevných krídiel,“ uzatvára dekan Szabo.

Ďalšie skvelé články