HLUKOVÁ ŠTÚDIA LETECKEJ AKADÉMIE POMÔŽE OBJEKTIVIZOVAŤ TÉMU HLUKOVEJ ZÁŤAŽE NAD KOŠICAMI

30.6.2021

Spoločnosť Slovak Training Academy (STA), ktorá v regióne Košíc už 4 rok realizuje výcvik pilotov vrtuľníkov opakovanie zdôrazňuje, že svoju činnosť vykonáva na základe platných certifikátov vydaných Dopravným úradom SR a na základe platnej slovenskej a európskej leteckej legislatívy.

STA aj napriek tomu citlivo vníma tému hluku, a to najmä v lokalitách susediacich s medzinárodným letiskom v Košiciach,  a snaží sa nachádzať kompromisné riešenia. „Z dlhodobého hľadiska sa snažíme konštruktívne debatovať s predstaviteľmi samosprávy ako aj s verejnosťou a spoločne hľadáme cesty aby naša činnosť zaťažovala obyvateľov čo najmenej. Svedčí o tom aj séria opatrení, ktoré sme prijali ešte v uplynulom roku. Naši piloti lietajú vyššie ako je predpísaná norma, meníme trasy letov tak, aby sme obyvateľov nezaťažovali hlukom kontinuálne a zásadne sa snažíme nelietať nad zastavaným územím,“ konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti STA Dominik Varga.

Väčšiu mieru objektivity na tému hlukovej záťaže by mala priniesť hluková štúdia, ktorú si spoločnosť STA nechala vypracovať certifikovanou spoločnosťou. Merania hluku sa pritom uskutočnili v dotknutých lokalitách v apríli a v máji tohto roka, teda v čase, kedy bola     zaznamenaná najvyššia intenzita letového výcviku na vrtuľníkoch typu UH-60 Black Hawk vrátane nočných letov. „Verejnosť môžeme ubezpečiť, že merania hluku sa realizovali objektívnou metodológiou a prostredníctvom certifikovanej meracej techniky. Podstatnú časť hlukovej štúdie sme už odovzdali Útvaru vedúceho hygienika rezortu dopravy, konkrétne Oddeleniu oblastného hygienika v Košiciach. Čakáme ešte na spracovanie protokolu o meraní aby sme mohli štúdiu skompletizovať. Stať by sa tak malo v najbližších dňoch,“ objasňuje Dominik Varga. Zdržanie pri odovzdaní hlukovej štúdie spôsobila pracovná vyťaženosť tretej strany, teda certifikovanej spoločnosti, ktorá pre STA štúdiu realizovala. Náročná metodológia a komplexný posudok si rovnako vyžiadal čas na odborné spracovanie. „O ďalšom postupe budeme informovať potom, ako sa k hlukovej štúdii vyjadria dotknuté štátne orgány. Zároveň však odmietame paušalizovanie témy hluku ako problému všetkých Košičanov a rovnako sa dištancujeme od možného spolitizovanie tejto témy v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami,“ dopĺňa Dominik Varga. STA pritom v letných mesiacoch jún, júl a august vyšla obyvateľom dotknutých lokalít v ústrety a prerušila nočný výcvik „čiernych jastraboch“.

Na projekte leteckej akadémie STA pracuje v regióne vyše 300 ľudí. Spoločnosť od začiatku pôsobenie na medzinárodnom letisku v Košiciach preinvestovala v regióne desiatky miliónov Eur a jej flotila má k dispozícii vyše 20 vrtuľníkov vrátane 4 vrtuľníkov typu UH-60 Black Hawk. „Všetky naše vrtuľníky sú riadne zaregistrované a od výrobcov majú hlukové certifikáty. Zdôrazňujem, že naša letecká technika vrátane vrtuľníkov typu UH-60 Black Hawk je civilná a nie vojenská. Svedčia o tom civilné značky a označenie všetkých našich helikoptér,“ hovorí Dominik Varga. STA ročne vycvičí pre potreby zahraničných klientov ale aj Vzdušných síl Ozbrojených síl SR desiatky pilotov vrtuľníkov pričom úzko spolupracuje s Leteckou fakultou Technickej Univerzity v Košiciach.